نوشته‌ها

پهنای باند اینترنت ایران ۳۵ درصد ارزان شد

ایستنس – کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری ADSL را با هدف کاهش هزینه اینترنت در سبد خانوار تا سقف ۳۵ درصد کاهش داد.

نرخ های جدید برای واگذاری ADSL

ایستنس - پهنای باند اینترنت, کاهش قیمت پهنای باند اینترنت, پهنای باند, قیمت دسترسی کاربر به اینترنت، نرخ پهنای باند ارتباطات زیرساخت نرخ های اینترنتی ایستنس ictns.ir, پهنای باند اینترنت ایران چیست مخابرات کشورهای مختلف یعنی چی به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، کاهش قیمت اینترنت و افزایش سرعت و کیفیت دسترسی به این پروتکل ارتباطی را به مردم وعده داده بود. هم اکنون و با گذشت ۶ ماه از وعده های اولیه وزیر ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به ریاست محمود واعظی تعرفه های واگذاری اینترنت را برای شرکتهای ارائه کننده این خدمات تا سقف ۳۵ درصد کاهش داد تا این کاهش قیمت برای کاربران نهایی نیز اعمال شود.

کاهش ۳۵ درصدی تعرفه پهنای باند اینترنت ایران

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۸۱ خود موضوع تعرفه ارائه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری ADSL را با هدف کاهش هزینه اینترنت در سبد خانوار با بررسی زنجیره هزینه های ارائه خدمات اینترنت بر مبنای قیمت عادله روز و مصوبات گذشته بررسی و تعرفه های جدیدی را مصوب کرد.

براساس این مصوبه، تعرفه پهنای باند اینترنت بین الملل برای ارائه خدمات اینترنت ADSL برای شرکتهای ارائه کننده این خدمات شامل شرکتهای PAP و شرکتهای مخابرات استانی ۳۵ درصد کاهش یافت. به این ترتیب قیمت هر STM1 پهنای باند اینترنت که مبلغی حدود ۳۸ میلیون تومان محاسبه می شد به حدود ۲۴ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.

سرعت بر مبنای بیت بر ثانیه تعرفه به ریال
 ۶۴ کیلو  ۵۶۴۲۰۰
 ۱۲۸ کیلو  ۱۱۲۸۴۰۰
 ۲۵۶ کیلو  ۱۶۹۲۶۰۰
 ۵۱۲ کیلو  ۲۸۲۱۰۰۰
 ۱۰۲۴ کیلو  ۵۰۷۷۸۰۰
 ۲۰۴۸ کیلو  ۹۰۲۷۲۰۰
 ۴ مگا  ۱۵۲۳۳۴۰۰
 ۸ مگا  ۲۵۳۸۹۰۰۰
 ۲۰ مگا  ۵۱۳۴۲۲۰۰
 ۳۴ مگا  ۷۲۲۱۷۶۰۰
 ۱۰۰ مگا  ۱۸۶۱۸۶۰۰۰
 ۱۵۵ مگا برابر یک STM1  ۲۴۰۳۴۹۲۰۰

کاهش ۲۰ درصدی تعرفه حجم اینترنت کاربران

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه حجم استفاده از اینترنت ارائه شده از طریق فناوری ADSL را برای کاربران نهایی نیز به میزان ۲۰ درصد و به صورت یکنواخت در کلیه سطوح کاهش داد.

سطوح تعرفه بازه حجم ترافیک برمبنای گیگابیت تعرفه هر گیگابایت ملاحظات
سطح اول ۵ > حجم> 1 ۳۶۰۰۰
سطح دوم ۱۰ > حجم> 5 ۲۸۰۰۰ تا ۵ گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول و مابقی مطابق تعرفه سطح دوم
سطح سوم ۲۰ > حجم> 10 ۲۴۰۰۰ تا ۵ گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول، بیش از ۵ تا ۱۰ گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم و مابقی مطابق تعرفه سطح سوم
سطح چهارم ۴۰ > حجم> 20 ۲۰۰۰۰ تا ۵ گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول، بیش از ۵ تا ۱۰ گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم، بیش از ۱۰ تا ۲۰ گیگابایت مطابق تعرفه سطح سوم و مابقی مطابق تعرفه سطح چهارم
سطح پنجم ۴۰<حجم ۱۶۰۰۰ تا ۵ گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول، بیش از ۵ تا ۱۰ گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم، بیش از ۱۰ تا ۲۰ گیگابایت مطابق تعرفه سطح سوم، بیش از ۲۰ تا ۴۰ گیگابایت مطابق تعرفه سطح چهارم و مابقی مطابق تعرفه سطح پنجم

کاهش ۲۵ درصدی تعرفه خدمات شبکه انتقال

به گزارش مهر، در راستای این مصوبه، تعرفه خدمات انتقال برای تامین ارتباط دسترسی به شبکه شهری و بین شهری ارائه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری ADSL برای شرکتهای pap و شرکت مخابرات ایران ۲۵ درصد کاهش یافت.

به این ترتیب نرخ ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی به ازای هر لینک براساس ارتباط شبکه داخل شهری، داخل استانی و بین شهری تا سرعت یک مگابیت بر ثانیه به ترتیب ۱۹۱۲۵۰ ریال، ۳۰۰۰۰۰ ریال و ۶۰۰۰۰۰ ریال درنظر گرفته شد؛ در همین راستا تعرفه خدمات شبکه انتقال برای سرعت ۲ مگابیت بر ثانیه ۱۰ برابر این قیمت، سرعت ۸ مگابیت ۲۵ برابر، سرعت ۳۴ مگابیت ۶۵ برابر، سرعت ۱۵۵ مگابیت ( یک stm1 ) حدود ۱۷۰ برابر این قیمت و یک stm4 و یک stm16 به ترتیب ۵۱۰ برابر و ۱۵۳۰ برابر قیمت یک مگابیت بر ثانیه قابل محاسبه است.

کاهش ۲۵ درصدی تعرفه ماهیانه تامین ارتباط IP-MPLS

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ماهیانه تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال داده ها تحت پروتکل IP-MPLS را نیز صرفا برای ارائه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری ADSL برای شرکتهای ارائه دهنده این خدمات تا سقف ۲۵ درصد کاهش قیمت، تغییر داد.

برمبنای این تعرفه گذاری، نرخ عرض باند سرویس اینترنت تحت پروتکل IP به ازای هر لینک با سرعت ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه براساس تعرفه شهری، داخلی استانی، بین استانی و MPLS عادی به ترتیب ۲۶۲۵۰۰ ریال، ۳۷۵۰۰۰ ریال، ۶۰۰۰۰۰ ریال و ۲۲۵ هزار ریال درنظر گرفته شده است. در همین حال نرخ پهنای باند این پروتکل براساس سرعت ۱۲۸کیلوبیت ۱٫۵ برابر این قیمت، سرعت ۲۵۶ کیلوبیت ۲٫۵ برابر، ۵۱۲ کیلوبیت ۴ برابر، یک مگابیت ۶ برابر، ۲ مگابیت ۱۰ برابر، ۴ مگا ۱۶ برابر، ۸ مگا ۲۵ برابر، ۲۰ مگا ۳۸ برابر، ۳۴ مگا ۶۵ برابر، ۱۰۰ مگا ۱۰۹ برابر و ۱۵۵ مگابیت بر ثانیه ۱۷۰ برابر قیمت ۶۴ کیلوبیت خواهد بود.

در همین حال این مصوبه، تعرفه ماهیانه تامین ارتباط دسترسی به شبکه ملی انتقال داده ها با سرویس اینترانت را نیز برای ارائه خدمات ADSL با ۲۵ درصد کاهش تعیین کرد. در این زمینه قیمت اینترانت برای سرعت دسترسی ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان تعیین شد و نرخ تعرفه های سرعت دسترسی های دیگر براساس ضرایب درنظرگرفته شده برای IPMPLS محاسبه خواهد شد.

کاهش ۲۵ درصدی نرخ خدمات شبکه ملی IP

به گزارش مهر، در ادامه تعرفه های مصوب شده برای واگذاری خدمات اینترنت ADSL، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ارائه خدمات VPLS شبکه ملی IP را نیز ۲۵ درصد کاهش داد.

کاهش ۴۰ درصدی تعرفه استفاده از برق و فضا در مراکز مخابراتی

تعرفه استفاده از برق در مراکز مخابراتی نیز صرفا برای ارائه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری ADSL و نیز تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی برای ارائه این خدمات به میزان ۴۰ درصد کاهش یافت.

به این ترتیب شرکتهای ارائه دهنده خدمات ADSL بابت یک آمپر برق ۲۲۰ ولت متناوب تک فاز بدون پشتوانه مبلغ ۲۱۰ هزار ریال و با پشتوانه مبلغ ۲۶۷ هزار و ۶۰۰ ریال باید بپردازند. این تعرفه برای برق ۲۲۰ ولت متناوب تک فاز ۳۳۰ هزار ریال و برای ۱۰۰ وات برق یک سویه با پشتوانه ۳۱۵ هزار ریال تعیین شده است.

در همین حال تعرفه استفاده از یک متر مربع فضای مخابراتی بدون بنا ماهانه در تهران ۴۲ هزار تومان و در سایر شهرها ۳۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است که این هزینه برای فضای مفید ساختمانهای مخابرات ۱۸۰ هزار تومان در تهران و ۹۰ هزار تومان در شهرهای دیگر در نظر گرفته شده است.

تضمین ارائه سرویس با ضریب اشتراک یک به هشت

براساس این مصوبه حداکثر ضریب اشتراک خط اینترنت یک به ۸ تعیین می شود و ارائه کنندگان خدمات ADSL موظف خواهند بود حداقل نرخ بیت تضمین شده به میزان یک هشتم نرخ بیت خط را برای مشترکان خود تضمین کنند. همچنین کف تعرفه اینترنت برای کاربران نهایی ۶۰ درصد سقف تعرفه حجمی تعیین شده در هر سطح به اضافه هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه تعیین می شود.

شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز موظف شدند خدمات مورد نیاز شرکتهای ارائه دهنده خدمات ADSL را ارائه کنند. در همین حال برای اتصالات داخلی همچون کابل کشی مسی و نوری در جهت اتصال تجهیزات تجمیع ترافیک شرکتهای PAP، شرکت مخابرات ایران صرفا می تواند در صورت اجرای عملیات کابل کشی هزینه ایجاد و برقراری اتصال و نگهداری آن را دریافت کند و دریافت تعرفه انتقال ماهیانه علاوه بر هزینه های مذکور برای این اتصالات ممنوع است.

به گزارش مهر، این مصوبه با ابلاغ به شرکت ارتباطات زیرساخت، مخابرات و شرکتهای PAP لازم الاجرا شده است.

شرکت زیرساخت مقصر کندی اینترنت است؟

این روزها “در باز کردن صفحات خارجی با کندی سرعت اینترنت مواجه هستیم” این جمله را یکی از کاربران می‌گوید که یک شرکت کوچک اینترنتی داشته و از سایر شرکت‌های بزرگ اینترنتی خدمات دریافت می‌کند.

سرویس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات - ictns.ir -  شرکت زیرساخت مقصر کندی اینترنت است؟  ارتباطات زیرساخت, شرکت ارتباطات زیرساخت, اینترنت پرسرعت, تازه های اینترنت, اینترنت, اینترنت ADSL, اینترنت دایل آپ, اینترنت موبایل GPRS, اینترنت وایمکس, اینترنت فیبر, اینترنت WIMA,, سرعت اینترنت خانگی, اینترنت خانگی, سرعت اینترنت, تهدیدات اینترنت, فروشگاه اینترنتی, خدمات اینترنتی, اینترنت حلال, پهنای باند اینترنت, تلفن اینترنتی, جرایم اینترنتی, جستجوگر اینترنتی, شبکه, شبکه‌های اجتماعی, شبکه‌ اجتماعی, شبکه های مخابراتی, شبکه‌, شبکه ملی اطلاعات, شبکه اطلاعاتی, شبکه فیبر, شبکه اجتماعی فیس‌بوک, شبکه نسل دو, پهنای باند, پشتیبانی, آپلود, سرعت آپلود, سایت, شورای عالی فضای مجازی, سرویس, سرویس ایمیل, فضای مجازیسرویس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات ictns.ir –  مردم انتظار دارند سرعت اینترنت به شکلی باشد که بتوانند روی شبکه فیلم ببینند اما سرعت فعلی برای بازکردن یک صفحه عادی هم کند است و ما امیدواریم در سه ماهه اول سال آتی شاهد تغییرات جدی در این زمینه باشیم؛ اینها بخشی از اظهارات دبیر شورای عالی فضای مجازی است که ابتدای امسال مطرح کرده بود. ادامه مطلب …

افت سرعت اینترنت در انتخابات دلیل امنیتی داشت

اگر جلوی پهنای باند گرفته می‌شد مسلماً دیگر ارتباطی برقرار نمی‌شد اما با استفاده از راهکارها و ابتکاراتی مانع از ورود بیگانگانی که درصدد اخلال در برگزاری انتخابات بودند، به مرزهای فضای مجازی کشور شدیم.

وزیر ارتباطات گفت: کاهش سرعت اینترنت که در زمان انتخابات برخی آن را اختلال نامیدند ناشی از راهکارهای امنیتی بود که برای حفظ آرامش کشور در زمان برگزاری انتخابات چاره شده بود.
ادامه مطلب …

زیرساخت عامل اختلال اینترنت مخابرات است ؟

شرکت ارتباطات زیرساخت اختلالات اخیر اینترنت را مربوط به مشکلات فنی مخابرات دانست.
مدیر کل روابط عمومی این شرکت در این باره اظهار کرد: از روز گذشته یکی از روترها و برخی سوییچ‌ها مخابرات تهران دچار مشکل فنی شده بود و به همین دلیل این شرکت در ارائه خدمات خود در برخی نقاط شهر با اختلالاتی همراه بود که گویا این اختلالات چند ساعتی هم به طول انجامید. ادامه مطلب …

پهنای باند چیست؟

پهنای باند، ترجمه لغت به لغت اصطلاح Bandwidth است. در بعضی جاها این اصطلاح را «عرض باند» هم ترجمه کرده‌اند. اگر بخواهیم درک خوبی از معنای این اصطلاح داشته باشیم بد نیست به این مثال توجه کنید. اتوبانی را در نظر بگیرید، معمولاً هر اتوبان یا بزرگراه دارای چند خط (Line) یا باند (Band) است که ظرفیت این بزرگراه را معین می‌کند. مثلاً اگر بزرگراهی دارای ۲ خط باشد طبیعتاً به طور هم‌زمان و از یک نقطه از بزرگراه فقط ۲ عدد ماشین امکان عبور دارند (صد البته منظورمان خیابان‌ها و بزرگراه‌های ایران نیست!) و اگر بزرگراهی دارای ۴ خط یا باند باشد به طور هم‌زمان ۴ ماشین امکان عبور از کنار هم را دارند.

 گروه تویسعه - پهنای باند چیست؟ پهنای باند، ترجمه لغت به لغت اصطلاح Bandwidth است. عرض باند هم ترجمه کرده‌اندخوب حالا کافی است در این مثال به جای ماشین، بیت‌(Bit) و به جای بزرگراه یا اتوبان، سیم یا فیبر نوری که در واقع محیط انتقال اطلاعات هستند، بگذارید. ادامه مطلب …

اپراتور چهارم مجاز به ارایه وایرلس است

معاون فنی و مهندسی ایرانیان‌نت گفت: اپراتور فیبر نوری ایرانیان‌نت می‌تواند صوت، تصویر، دیتا، ترکیبی از این موارد و سرویس وایرلس ارائه کند.
ادامه مطلب …

اینترنت ۲۰ مگابیتی برای ۵ هزار کاربر

 اینترنت 20 مگابیتی برای 5 هزار کاربر  - http://ictns.ir - گروه توسعه فناوری اطلاعات - خسرو یعقوبیمهندس خزائی با تاکید براینکه این پروژه برای ۵ هزار کاربر منطقه آزاد ارس ظرف مدت یک سال اجرایی می‌شود، افزود: ظرفیت استفاده از این شبکه برای ۱۰۰ هزار کاربر در این منطقه وجود خواهد داشت که به صورت با سیم، بی سیم و رادیویی سرویس ارائه خواهد داد.

توضیح مسئولان درباره اختلالات اینترنت

متولیان بخش ارتباطات کشور در واکنش به نابسامانی موجود در دسترسی به سایتهای اینترنتی که حدود ۲ ماه است برای برخی کاربران در بعضی مناطق و تنها برای تعدادی از سرویس های پربازدید و پرکاربرد رخ داده است، اعلام کردند که مشکل از شبکه زیرساخت ارتباطی کشور نیست.