نوشته‌ها

آموزش تصویری Css3, Html5 & jQuery

با سلام برای این ساعت براتون آموزش طراحی سایت به زبان Css3 , Html5 و کار با jQuery  بوسیله نرم افزار قدرتمند Adobe Dreamweaver CS5 را آماده کرده ام.

در این مجموعه با آموزش HTML5 و CSS3 که به سرعت فراگیر شدند و نسل جدید سایت ها را در دست خود دارند و آنها را پیچیده تر میکنند همراه شما خواهیم بود.

نرم افزار Dreamweaver CS5.5 امکاناتی که به آنها نیاز خواهید داشت تا سایت های مدرن خود را با HTML5 و jQuery و CSS3 بسازید را برای شما فراهم میکند.

در این مجموعه ی آموزشی، که در آن David Powers ، نویسنده ی و آموزش دهنده ی با تجربه به شما آموزش خواهد داد، یاد خواهید گرفت که از چه بخش هایی از HTML5 و CSS3 اکنون میتوانید استفاده کنید و اینکه چطور صفحات سایتی که اکنون دارید را تبدیل به HTML5 کنید یا با استفاده از آنها چطور صفحات جدید بسازید. شما یاد خواهید گرفت که چگونه وبسایتی را که برای صفحات کامپیوتر طراحی شده را طوری تنظیم کنید که در گوشی های موبایل و تبلت ها که دارای صفحاتی با اندازه های متفاوت هستند هم به خوبی نمایش داده شوند. همچنین، در این مجموعه بسیاری از استفاده های jQuery و CSS3 را نیز یادخواهید گرفت.

این فیلم آموزشی به حجم ۴۰۰ مگابایت می باشد در چهار پارت یا قسمت آماده شده است.

 

 

دانلود آموزش تصویری Css3, Html5 & jQuery از سرور قدرتمند گروه توسعه علوم :

قسمت اول  –  قمست دوم  –  قسمت سوم  –  قسمت چهارم

رمز فایل فشرده : www.p30vel.ir

 

برخی از سر فصل های این آموزش :

 

 

Introduction to HTML5, CSS3, and jQuery

When Will HTML5 Be Ready to Use? 02:44
What’s New in HTML5? 04:22
What CSS3 Has to Offer 03:53
Why jQuery? 03:24
What’s New in Dreamweaver CS5.5? 06:29

Using the Right Tools in Dreamweaver CS5.5

Defining a Dreamweaver Site 06:25
Setting Dreamweaver Preferences for HTML5 03:54
Finding Your Way Around the Dreamweaver UI 07:22
Using the Property Inspector and the Insert Panel 09:52
Digging Deeper with the Tag Inspector Panel 06:55
Using the CSS Styles Panel and the Code Navigator 07:26
Using Live View, CSS Inspect, and Live Code 04:18
Configuring the Workspace 05:42

Practical HTML5

Using a Predefined HTML5 Layout 07:22
Inserting New HTML5 Elements in Design and Code Views 07:44
Alternative Strategies for Semantic Elements 05:20
Converting Existing Pages to HTML5 04:43
New Form Input Elements 04:52
Date-Related Form Elements 03:45
New Form Attributes 05:00
Specifying Input Formats with Placeholder and Pattern Attributes 04:02
Creating an Editable Drop-Down Menu with a Datalist 05:35
Inserting Video 06:59

Everyday CSS Selectors

Type (Tag), Class, and ID Selectors 08:13
Selecting Related Elements 06:16
Optimizing Link Styles 06:48
Selecting an Element’s First Line or Letter 08:23
Basic Attribute Selectors 06:43
Attribute Selectors That Look for a Partial Match 07:00
Understanding the Cascade and Specificity 05:54

World-Class Training

CSS3 Effects Without Images

Opacity and Alpha Transparency 05:01
Web Fonts 05:32
Text Shadows 03:51.
Vendor-Specific Prefixes 05:34.
Adding Rounded Corners 05:39.
Creating Drop and Inset Shadows 06:43.
Rotating Elements 03:14.
Scaling Elements 08:19.
Using CSS Transitions 06:20

CSS3 Backgrounds

Controlling the Position of Background Images 05:45.
Adding Multiple Background Images to an Element 06:36.
Scaling a Background Image to Fit an Element 04:35.
Creating Transparent Borders 02:54.

CSS Media Queries for Phones, Tablets, and Desktops

What Are Media Queries and @media Rules? 04:03
Creating a Site-Wide Media Queries File 08:05
Hiding Desktop Background Images from Mobile Devices 05:05
Serving Styles to Older Versions of Internet Explorer with Conditional Comments 04:11
Restyling the Header and Navigation Menu for Tablets 07:47
Restyling the Single-Column Pages for Tablets 06:56
Converting a Two-Column Layout into a Single-Column Layout 07:52
Using @media Rules for Supplementary Styles 06:03
Creating the Basic Rules for Mobile Phones 07:01

Advanced CSS Selectors

Selecting First, Last, and Only Children 06:33
Selecting the First, Last, and Only Elements of a Particular Type 04:49.
Selecting Elements Based on Their Position in a Series 06:49
Selecting Siblings and the Root Element 02:54.
Selecting Elements Based on Negative Properties 06:28.
Selecting Form Elements Based on Their State 06:20.
Highlighting Linked Targets 06:05.
Generating Content with ::before and ::after 06:35

JavaScript Refresher

JavaScript Overview 04:12
Creating a Function 06:45
Adding an Event Handler 04:23
Using Conditions to Make Decisions 04:11
Logical Operators and What JavaScript Regards as True 04:24
Passing an Argument to a Function 03:13
Using an Array 07:22
Looping Through Array Elements 07:52

jQuery Basics

Including the jQuery Core Library and Creating a Document Ready Handler 06:42
Selecting Elements 05:07.
Chaining Methods 02:39.
Binding Events 07:11.
Swapping Images Dynamically 05:05.
Passing Arguments to an Event Handler 07:43.

Enhancing Forms with jQuery

Disabling the Submit Button Until a Checkbox Is Checked 05:01.
Enabling the Submit Button When a Radio Button Is Selected .04:28
Creating Dependent Input Fields 06:04.
Populating a Dependent Drop-Down Menu Using Static Text Files .07:01
Populating a Dependent Drop-Down Menu Using a Server-Side Script 04:59.