نوشته‌ها

شاهکار سامانه فیلترینگ : صیغه و عقد موقت با پیامک و ۳۰ هزارتومان!

شاهکار سامانه فیلترینگ : صیغه و عقد موقت با پیامک و ۳۰ هزارتومان! - سرویس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات - ictns - خسرو یعقوبیگروه جامعه: یک سایت اینترنتی، در اقدامی زشت با اخذ ۳۰ هزار تومان زمینه آشنایی مردان و زنان اعم از زن و مرد متاهل و مجرد را برای ایجاد ارتباط فراهم می‌کند!

ادامه مطلب …