نوشته‌ها

اینترنت ۲۰ مگابیتی برای ۵ هزار کاربر

 اینترنت 20 مگابیتی برای 5 هزار کاربر  - http://ictns.ir - گروه توسعه فناوری اطلاعات - خسرو یعقوبیمهندس خزائی با تاکید براینکه این پروژه برای ۵ هزار کاربر منطقه آزاد ارس ظرف مدت یک سال اجرایی می‌شود، افزود: ظرفیت استفاده از این شبکه برای ۱۰۰ هزار کاربر در این منطقه وجود خواهد داشت که به صورت با سیم، بی سیم و رادیویی سرویس ارائه خواهد داد.