نوشته‌ها

تلفن های همراه با بدنه‌ای شفاف مانند یک سطح شیشه‌ای +عکس

اولین نمونه‌های ساخته شده صفحه نمایش‌های شفاف، نوید از آن می‌دهند که به زودی آن طرف تلفن شما پیداست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، محققان در آزمایشگاه‌های خود ایده‌ای که از چندی پیش در سر خود پرورانده بودند را جامه‌ی عمل پوشاندند.

تلفن های همراه با بدنه‌ای شفاف مانند یک سطح شیشه‌ای + عکس

سرویس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات – تلفن‌های همراهی با بدنه‌ای شفاف که در صورت بیکار بودن همانند یک سطح شیشه‌ای به نظر می‌رسد.

سرویس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات - ictns.ir - تلفن های همراه با بدنه‌ای شفاف, تلفن های همراه مانند یک سطح شیشه‌ای, تلفن های همراه مانند شیشه, صفحه نمایش‌های منعطف, تلفن های صفحه نمایش‌های منعطف, تلفن های همراه با صفحه نمایش‌های منعطف

ictns.ir – در سال جاری تلفن‌های همراهی با صفحه نمایش‌های منعطف حضور خود را اعلام کردند، اگر تکنولوژی صفحات نمایش شفاف با صفحه نمایش‌های منعطف تلفیق شوند، دست‌آوردی بزرگ در زمینه تلفن همراه خواهد بود.