نوشته‌ها

دانلود Salfeld Child Control 2012 12.404

نرم افزار کنترل فرزندان در استفاده از کامپیوتر

به دلیل پیشرفت علوم کامپیوتری و اینتر نتی بهتر است تا کودکان ار همان سنین کم و پایین با علوم کامپیوتری آشنایی یافته و آنها را فراگیرند. از طرف دیگر محیط های ضد اخلاقی فراوان منتشر شده در فضاهای مجازی یکی از خطر سازترین مغوله های موجود می باشد که می تواند آینده فرزندان را در معرض مخاطره قرار دهد.

 

Salfeld Child Control 2012 12.404 - نرم افزار کنترل فرزندان در استفاده از کامپیوتر - گروه توسعه - مهندس خسرو یعقوبی

 

ادامه مطلب …