نوشته‌ها

کد جستجو درسایت و کل اینترنت

با سلام

امروز براتون کدی قرار دادم که با اون میتونید گوشه ی سایتتون گوگل را داشته باشید و اینکه گوگل را اختصاصی برای وبلاگ خود اعلام کنید تا فقط تو وبلاگ یا سایت شما جستجو کنه .

در ضمن این امکان وجود دارد که یک مطلب را از داخل سایت جستجو کند و نتیجه در تمام وب توسط گوکل اعلام شود.

امید که مورد توجه قرار بگیره.

 

<!– Search Google–http://developmentgroup.ir –><head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″>
<meta http-equiv=”Content-Language” content=”fa”>
</head><!– Search Google–http://developmentgroup.ir –><head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″>
<meta http-equiv=”Content-Language” content=”fa”>
</head><FORM method=GET action=”http://www.google.com/search”>
<input type=hidden name=domains value=”<A href=”http://developmentgroup.ir”>
<div align=”center”>
<center><p dir=”rtl”>
<font face=”Tahoma” style=”font-size: 8pt”>

</font><span style=”font-size: 8pt”>
<INPUT TYPE=text name=q size=15 maxlength=255 value=”” style=”font-family: Tahoma; “></span><br><span style=”font-size: 8pt”>
<INPUT type=submit name=btnG VALUE=”Search” style=”height:22 ;font-family: Tahoma; font-size:11; width:78″></span><font face=”Tahoma”><span style=”font-size: 8pt”>
<br”><br>
<input type=radio name=sitesearch value=””>
در کل اینترنت ،گوگل<br><input type=radio name=sitesearch value=”http://developmentgroup.ir” checked>
در گروه توسعه</span>

</font>
</center>
</div>
<input type=hidden name=ie value=UTF-8>
<input type=hidden name=oe value=UTF-8>
</FORM>
<!– Search Google–http://developmentgroup.ir –>