نوشته‌ها

گزارش کارآموزی, گزارش کارآموزی رایگان, رشته مهندسی کامپیوتر, آشنایی با مبانی کامپیوتر ارتباط با اینترنت, آشنایی با محیط Access E,cel Power point Word, ویروس یاب در محیط Windows, دانلود گزارش کارآموزی, دانلود رایگان گزارش کارآموزی, دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته مهندسی کامپیوتر, دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر, دانلود رایگان گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر, دانلود گزارش کارآموزی در شرکت نرم افزاری, دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی کامپیوتر, دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر, دانلود گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر, کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر

گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر

گروه توسعه – هدف از گذراندن این دوره آشنایی با موسسات و آموزشگاه های آزاد زیرنظر سازمان فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی ، خدمات قابل ارائه توسط این موسسات ، نحوه جذب کارآموز ، برگزاری دوره و دوره های قابل ارائه توسط این موسسات و همچنین آشنــایی با محیط های آموزشـی و نرم افـزارهایی که احیانـاً در این موسسـات مـورد استفاده قرار می گیرند ، می باشد آموزشگاه های آزاد وابسته به فنی و حرفه ای یکی از مهمترین متولیان آموزش نیروی انسانی فنی می باشد که امروزه نقش بسزایی در آموزش نیروی انسانی متخصص جهت ورود به بازار کار و اشتغال زایی ایفا می کند

دانلود گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر

گزارش کارآموزی, گزارش کارآموزی رایگان, رشته مهندسی کامپیوتر, آشنایی با مبانی کامپیوتر ارتباط با اینترنت, آشنایی با محیط Access E,cel Power point Word, ویروس یاب در محیط Windows, دانلود گزارش کارآموزی, دانلود رایگان گزارش کارآموزی, دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته مهندسی کامپیوتر, دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر, دانلود رایگان گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر, دانلود گزارش کارآموزی در شرکت نرم افزاری, دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی کامپیوتر, دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر, دانلود گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر, کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتراین موسسات با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی و نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای در دو بخش آزاد و کاردانش مشغول به فعالیت می باشد که پس از برگزاری آزمون مدارک توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر و به کارآموز ارائه می گردد . لازم به ذکر است جهت ارتباط بین آموزشگاه ها و سازمان فنی و حرفه ای نیاز به یک نرم افزار یا فرم هایی جهت آزمون و معرفی کارآموز بصورت دستی می باشد که امروزه با توجه به مکانیزه شدن کلیه مراحل معرفی و آزمون کارآموز از طریق نرم افزار احساس نیاز می شود که تا تمامی این مراحل بصورت مکانیزه انجام و قابل ارائه باشد . با توجه به اینکه نمونه ای از این نرم افزار توسط متخصصین ارائه گردیده است ولی متاسفانه نرم افزارهای ارائه شده هیچگونه ارث بری را از یک نرم افزار پویا و مهندسی شامل نمی باشد . بنابراین به عقیده اینجانب نیاز احساس شد تا نرم افزاری ارائه گردد که تمام اصول مهندسی را رعایت و مشکلات موجود در نرم افزارهای قبلی برطرف نماید

فهرست گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر

فصل اول : معرفی محل کارآموزی

فصل دوم : آشنایی با مبانی کامپیوتر

فصل سوم : توانایی راه اندازی کامپیوترو کار با سیستم عامل DOS

فصل چهارم : توانایی کار در محیط Windows

فصل پنجم : آشنایی با محیط  Word

فصل ششم : آشنایی با محیط Excel

فصل هفتم : آشنایی با محیط Access

فصل هشتم : آشنایی با محیط Power point

فصل نهم :توانایی کار با ویروس یاب ها

فصل دهم : توانایی برقراری ارتباط با اینترنت

فرمت :  Word

 حجم فایل : ۸۴ کیلوبایت

دانلود گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر