گروه توسعه علوم کامپیوتری از سال ۸۴ فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرده است و هدف این مجموعه توسعه و تعالی دانش کامپیوتری و ارائه خدمات نوین و باکیفیت می باشد.

در حال حاضر با تمام توان تصمیم به توسعه علوم کامپیوتری داریم و از سایر دوستان و همکاران نیز در این راستا کمک خواهیم گرفت. در محتوای سایت از مطالب سایر منابع نیز استفاده می شود و این امر صرفاً برای جلب رضایت کاربران گرامی است.

 

مدیریت گروه توسعه علوم کامپیوتری

خسرو یعقوبی

[news_box_default cat=”1″ style=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]